Geslaagde winterbijeenkomst 2020

De jaarvergadering te Ketelhaven was gezellig en geslaagd. Het officiële vergaderdeel werd na een uurtje afgesloten. Belangrijkste onderdeel was het afscheid van commissaris Jos Peute (en daarmee ook van zijn vrouw José die hem op de achtergrond altijd ondersteunde). De leden besloten vervolgens unaniem om in te stemmen met de voordracht van de nieuwe commissaris Cas Wiebinga. Kon je er dit keer niet bij zijn? De foto’s hieronder geven een beknopt beeld.

De fotowedstrijd leverde een gedeelde eerste plaats op voor Albert Jan en Lila Klunder en Ron en Jocé Lub (de fotonummers 4 en 23). Deze foto’s zullen op de komende Breespraken prijken. De Laus van den Bergtrofee is voor 2020 toegekend aan de redactie. 

Het middagprgogramma was geheel voor Maxime Jonker. Deze 24-jarige wereldzeilster in de Laser Radial vertelde bijzonder enthousiast over haar leven als profzeilster en wat ze daarvoor allemaal moet doen en laten. Het was mooi te zien hoe open Maxime vertelde over haar strijd naar de top, met ups en downs. Inmiddels ie bekend dat ze op de WK-2020 in Melbourne tweede is geworden, achter Marit Bouwmeester. Aan het eind van haar presentatie mochten een aantal leden even een minuutje voelen (vooral aan been- en buikspieren) wat Maxime in een kruisrak van 12-15 minuten voelt, en dan ook nog maar over één boeg. Wat een prestatie zo’n wedstrijd!

About Yvonne Hofmeester

Yvonne Hofmeester