Privacy

In de bestuursvergadering van 20 september 2018 is de privacy uitgebreid aan de orde geweest. We staan voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van onze leden. We zijn tevens verplicht de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.

De in ons bezit zijnde persoonlijke gegevens van de verenigingsleden worden uitsluitend gebruikt voor de ledenadministratie van de secretaris, de contributie inning van de penningmeester, de verzending van de Breespraak, het mailen van de nieuwsbrief, publicatie van de ledenlijst in de Breespraak en op het besloten deel van de verenigingswebsite. Dit houdt in dat wij als bestuur nimmer inzage aan derden zullen verlenen zonder toestemming van het desbetreffende verenigingslid.

Ben je het hiermee eens, dan hoef je niets te doen.

Wil je als verenigingslid gebruik maken van het recht op beperking van verwerking van jouw persoonlijke gegevens dan kun je dit op elk gewenst moment kenbaar maken bij het secretariaat.

Tegelijkertijd vragen we toestemming om gemaakte foto’s van leden tijdens verenigingsactiviteiten te mogen publiceren. Ook op dit punt kan ieder lid zijn bezwaar kenbaar maken bij de secretaris

Vooralsnog willen we publicatie van de ledenlijst in de Breespraak handhaven zoals we dat al jaren doen. 

Op het punt van onze gegevensbeveiliging zijn en worden maatregelen genomen. Zo heeft de verenigingswebsite inmiddels het SSL beveiligingscertificaat (het groene slotje) en worden de verenigings- administratie gegevens van de secretaris en penningmeester beter beveiligd.