De vereniging

De Vereniging van Breehornzeilers heeft als doel het bevorderen van de onderlinge contacten tussen Breehornzeilers en het leren van elkaars ervaringen. De nog jonge vereniging is opgericht in 1999.

Zij tracht dit te bereiken door:
– het organiseren van bijeenkomsten;
– het uitwisselen van ervaringen;
– het verkrijgen van voorlichting van deskundigen (werf, toeleveranciers, ontwerpers, eigen leden met bijzondere expertise, etc.).

Enkele praktische zaken:
– leden van de vereniging zijn eigenaren van Breehornjachten en begunstigers (meestal voormalig eigenaren van een Breehorn);
– het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december;
– de contributie bedraagt € 40,- per jaar. Opzeggingen voor 1 januari van het volgend jaar;
– er is iedere winter een informatieve ledenbijeenkomst, tevens algemene ledenvergadering (ALV);
– er is jaarlijks een zomerbijeenkomst, meestal is dit een weekend op het water.
– een verenigingsvlaggetje is te bestellen via de secretaris tegen betaling van 5 Euro en de bijkomende portokosten. Daarbij graag gewenst maat  vermelden: normaal (27 x 48 cm) of groot (37 x 59 cm).

De vereniging geeft een clubblad uit, ‘De Breespraak‘. Deze verschijnt vanaf 2024 tweemaal per jaar en bevat een keur aan artikelen, waaronder boeiende reisverslagen, tips van Breehornzeilers voor Breehornzeilers, uitnodigingen en verslagen van bijeenkomsten, etc. Als je ingelogd bent als lid, vind je het blad onder het kopje ‘leden’.

Tijdens de ALV worden zowel het jaarverslag als het financiële verslag besproken. Deze staan m.i.v 2024 op deze pagina. Ook hiervoor moet je eerst inloggen.