Eerstvolgende bijeenkomsten lange-afstandzeilers

De groep vertrekkers van de Breehornvereniging, ook wel de lange-afstandzeilers geheten, komt weer bijeen op 17 november 2022 (webinar). Daarna is op 23 januari 2023 een live-bijeenkomst gepland en vervolgens op 9 maart weer een webinar.

Op 19 febr j.l. was deze groep ook bijeen in Ede. Nynke en Rob Adding (Grote Mees) hebben de voortrekkersrol daarin overgenomen van Robert van der Plas (Zeerob). Een verslag van de bijeenkomst van 19 febr. kun je hier nalezen.

About Yvonne Hofmeester

Yvonne Hofmeester