Twee bijeenkomsten vertrekkersgroep

Zoals vermeld in de laatste nieuwsbrief zijn er weer twee bijeenkomsten gepland door en voor de vertrekkersgroep.

De eerste bijeenkomst is in Ede op 20 november a.s.
Alle aanwezigen zullen dan een onderwerp uitgewerkt hebben t.b.v. kennisoverdracht.

De tweede bijeenkomst is op 19 februari 2022 (en dus niet op 4 maart, zoals in de nieuwsbrief stond).
Deze bijeenkomst is in Enkhuizen, in samenwerking met JoostenWatersport. Een attractief programma met in de middag een korte intensieve workshop/ 

De gemaakte kosten van deze bijeenkomsten worden hoofdelijk omgeslagen.
Aanmelden en info via: sy.zeerob@gmail.com

About Yvonne Hofmeester

Yvonne Hofmeester