Jaarverslagen

De vereniging bespreekt met haar leden iedere winterbijeenkomst het jaarverslag en financieel verslag van het afgelopen jaar.
Sinds 2018 zijn deze twee verslagen ook online te vinden.